Próbna ewakuacja 2019

Próbna ewakuacja

      Dnia 31 października 2019r. w naszym przedszkolu została przeprowadzona  próbna ewakuacja przeciwpożarowa z udziałem Państwowej Straży Pożarnej z Myślenic oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sułkowic.

      Celem takiej akcji nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji w umówione miejsce pod dęba „Jana”.

Jednostki strażackie przyjechały do naszego przedszkola aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał dzwonka opuścili budynek wyznaczonymi w tym celu wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne pozostały puste. Wszystkie dzieci bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Przed budynkiem przedszkola czekała na dzieci niespodzianka a mianowicie wozy Straży Pożarnej, które wzbudziły ogromny zachwyt wśród przedszkolaków.

Już od najmłodszych lat oswajamy dzieci oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki opuszczenia miejsca zabawy i pracy. Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne nie tylko dzieciom, ale także dla nam - dorosłym.