Rekrutacja do Przedszkola 2019r

Rekrutacja do Przedszkola

OD 12 LUTEGO DO 1 MARCA 2019 R. 

1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2013) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2016, 2015 i 2014) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3. Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2018/2019, do Przedszkola Samorządowego nr 2 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego" (termin od 5 do 11 lutego 2019 r.)

4. Rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2013), które nie uczęszczały w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, składają „Kartę Zapisu dziecka do przedszkola”  (termin od 12 lutego do 1 marca).

5. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (roczniki 2016, 2015, 2014) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w terminie: od 12 lutego do

1 marca.

6. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00 – 15.00.