Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji 2019/2020

do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach

12 lutego -01 marca 2019 r.-składanie Wniosków, kart zapisu o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami,

18 marca  2019 r.podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego- wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19-20 marca  2019 r.potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

21 marca  2019 r.podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej  na wolne miejsca 2019/2020

do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach

20-27 maja 2019 r.- składanie Wniosków, kart zapisu o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami,

12 czerwca 2019 r.podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego- wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-14 czerwca 2019 r.potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

17 czerwca 2019 r.-podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych