MEN - list do Rodziców

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

           w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne. czyt.więcej. MEN-list do Rodziców